Default Image

 

Om Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar
 
 

AKTUELLT

Vecka 37-39 år 2014.
Höstens sista fältveckor.
Läs mer här.Stiftelsen har dokumenterat alla hällristningar i mellersta Bohuslän.
Våren 2014 avslutade stiftelsen ett av sina delmål, då samtliga kända och tillgängliga hällristningar i Sotenäs, Lysekil, Orust, Munkedal och Uddevalla kommuner dokumenterats. Sammanlagt rör det sig om ca 2000 hällristningsytor.


Facebook
Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar finns även på Facebook.
Kronprinsessan Victoria på besök hos Stiftelsen. Bilder.

Video dokumentation
Se hur vi dokumenterar 
hällristningar.
Dokumentär gjord av Linnea Ulfsdotter. Se här.
 
Det är väsentligt att en allsidig dokumentation av Bohusläns hällbilder kan genomföras så snart som möjligt och på bred bas. En ny sådan möjlighet till insats möjliggörs genom STIFTELSEN FÖR DOKUMENTATION AV BOHUSLÄNS HÄLLRISTNINGAR  

 

Stiftelsen vill verka för en samordning av hällbildsdokumentationen i Bohuslän i nära samarbete med ansvariga myndigheter och institutioner, vilka saknar egna ekonomiska möjligheter för detta stora arbete. Stiftelsen ser som sin främsta uppgift att samla in och koordinera ekonomiska resurser, så att dokumentationen kan ske kontinuerligt och på bred bas.

Västkustens och främst Bohusläns hällristningar är en av världens märkligaste bildvärldar bevarade till vår tid. Det ligger därför ett speciellt ansvar i att dessa bilder tillgängliggörs för nationell och internationell forskning samt att själva dokumentationsmaterialet och forskningsresultaten blir allmänt tillgängliga och nyttiggjorda.
En mycket grov kalkyl för att utföra detta dokumentationsarbete bara i Bohuslän ger vid handen att en arbetsgrupp om ca 4 personer skulle behöva arbeta 100 dagar om året i 50 år, med bara det material, som redan är känt. Totalkostnaden är hisnande, ca 20 miljoner kronor. Därför är det också angeläget att på sikt utbilda fler och nya dokumentationsgrupper.

Stiftelsen söker ständigt medel för sin verksamhet. Tack vare att denna är specialinriktad och kontinuerlig, har medel under hand erhållits, vilka också tämligen omgående förbrukats. Arbetet sker sockenvis, ett inom arkeologin vedertaget förfarande. Ett flertal volymer har redan publicerats, av redovisande karaktär, mycket användbara för fortsatt forskning och till glädje för allmänhetens bildintresse. Stiftelsen med sin seriösa inriktning och sin resultatinriktade verksamhet förtjänar allt stöd, inte minst för att den erbjuder en möjlig handlingsväg, då hällristningar i sig är ett alldeles för omfattande material för att tillfredsställande kunna hanteras av berörda antikvariska myndigheter och museiinstitutioner.


Professor Jarl Nordbladh

                                                                                         

 

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar
c/o Martin Östholm, Tegneby 5, 457 93 Tanumshede
Mail info@hallristning.se